PI: Xi Chen, Ph.D., Professor

Project Scientists:
Dr. Hai Yu

Postdoctoral Fellows:

Dr. Arin Gucchait

Dr. Anand Kumar Agrahari

Dr. Bijoyananda Mishra

Dr. Xiaohong Yang

Dr. Hui Liu

Graduate Students:

6th year:
Yue Yuan

Zimin Zheng

3rd year:

Jingxin Fu

Hanzhang Jin

Shuhei Kiyozumi

2nd Year:

Erick Munoz

1st year:

Ziyu Wang

Undergraduate Students:

Wenrui Chen

Yijun Wei